Skip links

İhracat Destekleri

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin amacı nedir?

Ticaret Bakanlığı’nın destek paketi olan “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri” desteği ile şirketlerin tasarım departmanı kurmaları, eğer böyle bir departmanları varsa geliştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu destek, ihracat odaklı olmak şartıyla tüm işletmelerin inovasyon kapasitelerini artırmak adına yapacakları yatırımlara eş finansman oluşturmayı hedeflemektedir. Projelerini Ticaret Bakanlığı’na sunan işletmeler; %50 oranında aşağıdaki üst limitler dahilinde en fazla 3 sene boyunca desteklenecektir.

Kimler yararlanabilir?

  1. Moda tasarımı alanında faaliyet gösteren firmalar,
  2. Endüstriyel Tasarım alanında faaliyet gösteren firmalar,
  3. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
  4. Mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar.

Destek unsurları nedir?

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanımaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/ korunması giderleri, yurt dışı birim kira temel kurulum dekorasyon konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/ resim/ harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 13.977.160 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında aşağıdaki giderler desteklenmektedir;

  • Proje kapsamında istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri (aynı anda azami 10 kişi için) 8.387.533 TL,
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri en fazla 4.192.993 TL,
  • İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri en fazla 1.396.634 TL

*Bir şirketin 1 adet projesi desteklenebilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: