Skip links

İhracat Destekleri

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Programın amacı nedir?

İhracatın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde iş birliği kuruluşlarınca sanal ticaret heyetleri düzenlenmektedir.

Sanal ticaret heyeti destekleri yararlanıcıları kimlerdir?

Bu destekten yalnızca işbirliği kuruluşları yararlanabilmektedir.

İş Birliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler ile ihracat konsorsiyumlarıdır.

Program kapsamında sağlanan destekler ve desteklerin üst limitleri nedir?

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin;

a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
d) Tercümanlık giderleri

%50 oranında ve faaliyet başına 1.809.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: