Skip links

İhracat Destekleri

Pazara Giriş Belgeleri

Programın Amacı Nedir?

➤Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Programın Kapsamı Nedir?

➤Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

Kimler Başvuru Yapabilir?

➤Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124.üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

Destek Unsurları Nedir?

  • Müracaat ve belge inceleme giderleri
  • Belgelendirme tetkik giderleri
  • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
  • Test/analiz raporu giderleri
  • Zorunlu Kayıt Ücretleri
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Destek oranları ve üst limitleri nedir?

Destek oranı %50’dir.

Destek üst limiti: Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 11.183.893 TL‘ye kadar destek verilir.

*Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar Bakanlığın sitesinde yayımlanmaktadır.

Test Analiz Raporlama Desteği

Listede yer almayan ancak pazara girişte zorunlu ve avantaj sağlayan test/analiz raporları destek kapsamına alınabilmektedir.

Test/analiz raporlarının desteklenebilmesi için, desteğe konu test/analiz raporunun pazara girişte zorunlu olması halinde ilgili teknik mevzuatın (ilgili standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik, direktif, kanun vb.); pazara girişte avantaj sağlaması halinde ise bu durumu gösteren belgelerin (ihale şartnamesi, müşteriden alınan yazı, sipariş formu, sözleşme vb.) sunulması gerekmektedir.

En Son Yazımız