Skip links

İhracat Destekleri

Pazara Giriş Belgeleri

Programın Amacı Nedir?

➤Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Programın Kapsamı Nedir?

➤Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

Kimler Başvuru Yapabilir?

➤Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124.üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

Destek Unsurları Nedir?

  • Müracaat ve belge inceleme giderleri
  • Belgelendirme tetkik giderleri
  • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
  • Test/analiz raporu giderleri
  • Zorunlu Kayıt Ücretleri
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Destek oranları ve üst limitleri nedir?

Destek oranı %50’dir.

Destek üst limiti: Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 11.183.893 TL‘ye kadar destek verilir.

*Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar Bakanlığın sitesinde yayımlanmaktadır.

Test Analiz Raporlama Desteği

Listede yer almayan ancak pazara girişte zorunlu ve avantaj sağlayan test/analiz raporları destek kapsamına alınabilmektedir.

Test/analiz raporlarının desteklenebilmesi için, desteğe konu test/analiz raporunun pazara girişte zorunlu olması halinde ilgili teknik mevzuatın (ilgili standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik, direktif, kanun vb.); pazara girişte avantaj sağlaması halinde ise bu durumu gösteren belgelerin (ihale şartnamesi, müşteriden alınan yazı, sipariş formu, sözleşme vb.) sunulması gerekmektedir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: