Skip links

İhracat Destekleri

Marka ve TURQUALITY Programı

Programın amacı nedir?

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Programdan kimler yararlanabilir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

Programın destek oranı ve süresi nedir?

Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle, TURQUALITY Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile programda kaldığı süre boyunca desteklerden yararlanabilmektedir.

Destek oranı ise %50’dir.

Programın destek unsurları nedir?

 • Tanıtım,
 • Fuar,
 • Danışmanlık,
 • Depolama hizmeti ile birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışmaları,
 • Franchise (Hedef Pazar başına 5 yıl),
 • İstihdam,
 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma,
 • Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri
 • Pazar araştırması çalışması ve raporları,
 • Gelişim Yol Haritası
 • Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmektedir.

Şirketlere yönelik Marka/ TURQUALITY Programı destek tutarları, oranları ve üst limitleri nedir?

Marka/ TURQUALITY programında destek unsuru bazında limitler yoktur ve şirket başına marka limiti olmadan;

Marka programı için 90.497.000 TL,

TURQUALITY Programı için 180.995.000 TL’ye adar destek verilmektedir.

 • Gelişim yol haritası çalışması gideri bir defaya mahsus olmak üzere 4.343.000 TL,
 • Danışmanlık giderleri/tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri azami 10 kişi için 18.099.000 TL.

*Hedef ülkeler için ilave 20 puan destek, hedef sektörler için ilave 5 puan destek.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: