Skip links

İhracat Destekleri

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi (KTZ Desteği)

Programın amacı nedir?

Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamaktır.

Programın kapsamı nedir?

Tedarik zincirindeki faaliyetlerin farklı ülkeler arasında paylaşımı uzmanlaşmayı artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Böylece gelişmekte olan ülkeler için yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak gibi fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan tedarik zincirlerine girmek için sahip olunması gereken yüksek standartlar, verimlilik, tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetleri gelişmekte olan ülkeleri zorlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızı söz konusu faktörlerde güçlendirerek ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamalarına yönelik olarak gerçekleştirecekleri harcamalar destek kapsamına alınmıştır.

Kimler başvuru yapabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler.

KTZ Projelerinin yetkinlik kriterleri nelerdir?

  • a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
  • b) Finansal performans,
  • c) Bilgi sistemleri yönetimi,
  • d) Organizasyon ve insan kaynakları.

KTZ Projeleri destek unsuları nedir?

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir;

➤ Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

➤ Yazılım Alımı

Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

➤ Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.

➤Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan ve Bakanlığın onay verdiği Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

Destek oranı ve üst limiti nedir?

Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ ekipman/ donanım/ yazılım alımı; eğitim danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 27.149.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’ de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 7.239.000 TL’ye kadar desteklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: