Skip links

İhracat Destekleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?

İhraç ürünlerine dış piyasada rekabet gücü kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir sistemdir. İhraç edeceğiniz ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri için Gümrük Muafiyeti, KDV Muafiyeti ve Ticaret Politikası önlemlerine dahil edilmeden ithal edilmesini veya yerli alımını sağlamaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi’ni kimler alabilir?

  • Kapasite Raporu sahibi imalatçılar,
  • Dış Ticaret sermaye şirketleri,
  • Sektörel dış ticaret şirketleri,
  • Sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenebilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin avantajları nelerdir?

  • Gümrük Muafiyeti
  • KDV Muafiyeti
  • Ticaret Politikaları

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: