Skip links

İhracat Destekleri

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin aşağıdaki giderleri %50 oranında ve yıllık toplam 36.199.000 TL‘ye kadar desteklenmektedir.

Desteklenen Giderler ve Destek Üst Limitleri

  • Yurt dışı marka tescil-yenileme/koruma giderleri  yıllık 2.096.497 TL, 
  • Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri yıllık  5.591.174 TL,
  • Tanıtım giderleri 25.165.690 TL
  • Birim kira giderleri 5.591.174 TL,
  • Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri 8.387.533 TL
  • Franchise giderleri 5.591.174 TL

Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde desteklenmemektedir.

Kapsama Alma

Çok kanallı zincir mağaza markası desteğinden yararlanabilmek için şirketlerin öncelikle kapsama alınması gerekmektedir. Kapsama alınmak için başvuruda bulunacak şirketlerin;

ç) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması,

d) Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması gerekmektedir.

 

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: