Skip links

Arvensis Duyurular

Girişimcilik Destekleri Güncellendi! Üst limit 2 milyon TL

Girişimcilik Destekleri Güncellendi! Üst limit 2 milyon TL

KOSGEB, bugüne kadar girişimcilik alanında çok önemli destekler vererek hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarda yeni işletmelerin kurulmasına, kurulduktan sonra da bu işletmelerin geliştirilmesine ve sürdürülebillirliklerine katkı sağlamıştır. Girişimcilik Destekleri’ni bugünkü şartlara göre tekrar güncelledi. Desteğin üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı.

Destek programı İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor.

İş Kurma Desteği

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere %100 geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanacaktır. İş kurma desteğinin süresi 36 aydır.

Gerçek Kişi: 10.000 TL destek,

Sermaye Şirketi: 20.000 TL tutarında kuruluş desteği imkanına sahip.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 10 bin TL daha ilave edilecektir.

Destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanacaktır. Personel giderleri desteği; Her bir dönemin personel giderleri desteği hesaplamasında ilgili dönemin son gününde geçerli olan brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı dikkate alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

Başvuru Takvimi

İş Kurma Desteğine başvurular sürekli olacaktır.

İş Geliştirme Desteği

İş geliştirme desteği kapsamında yeni kurulmuş işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projelerine geri ödemeli olarak personel giderleri desteği, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderleri desteği ve hizmet alımı giderleri desteği sağlanır. Destek programına başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde %80 destek oranı ile destek sağlanacaktır. İş geliştirme desteği kapsamında desteklenecek projelerin süresi 36 aydır. Bir işletmenin İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteğinin ikisinden de yararlanması durumunda işletmeye ödenen destek tutarı 2.000.000.-TL’yi geçemez.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL ilave destek uygulanacaktır.

Desteklenecek Giderler:

  • Personel giderleri: Personel giderine ilişkin aylık destek tutarı; personelin ilgili ayda SGK idari kayıtlarında yer alan sigorta primine esas kazancı ile destek oranının (%80) çarpımı sonucunda belirlenir. Her bir personel için aylık destek üst limiti; 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarının 2 katıdır. Proje süresince, istihdam edilen personelin sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
  • Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,
  • Yazılım giderleri
  • Hizmet alımı giderler (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)

 

Kimler Başvurabilir?

NACE Rev. 2’ye göre

C-İmalat,
61-Telekomünikasyon,
62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler,
63-Bilgi Hizmet Faaliyetleri,
72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğinden yararlanabilecektir.

Geri Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?

İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacaktır. Bu destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacaktır.

Başvuru Takvimi

Yılın belirli dönemlerinde başvuru alınacaktır. İlk dönem başvuruları 10 Mayıs – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında olacaktır.

İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonucuna göre sıralanacak ve desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.