Skip links

Arvensis Duyurular

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması Teklif Çağrısı

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması Teklif Çağrısı

Teklif Çağrısının Amacı: Ülkemizde yurt dışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ); Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler ve Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerinin sağlanmasıdır.


Destek Başvuru Tarihleri: 29.01.2024 – 27.02.2024


Başvuru Koşulları:
•    NACE REV 2’ye göre sınıflandırma göre aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilecektir.
C – İmalat ve 
61-Telekomünikasyon
62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri 
72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

•Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. 
• Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise yukarıda belirtilen sektörlerden Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosuna göre yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 

İstihdam Taahhüdü:
İşletmeler, destek süresi boyunca aşağıda belirtilen istihdam koşullarından herhangi birini sağlamayı taahhüt etmeleri halinde programdan yararlanabilir.
a) 1 (bir) yeni istihdam 1 (bir) mevcut istihdam olmak üzere 2 (iki) kişilik istihdamın destek süresince korunması 
b) 2 (iki) yeni istihdam olmak üzere 2 (iki) kişilik istihdamın destek süresince korunması

 

Yukarıdaki seçeneklerde yer alan istihdam taahhüdü kapsamındaki yeni istihdam şartı Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinde aranmaz. Bu illerde faaliyet gösteren işletmeler için 2 (iki) mevcut istihdamın destek süresince korunması yeterlidir.


Destek süresince istihdam edilmesi taahhüt edilen personelin yarısının Türk vatandaşı diğer yarısının GKAS/UKSK/SUYPY olması esastır.

 

Uygun Destek Konusu:İşletmeler, bu teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki çağrı konularından birini seçerek destek başvurusu yapabilecektir. 
• Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı 
• Pazar payının artırılması 
• Ürün geliştirme ve çeşitlendirme 
• Ürünün katma değerinin artırılması 
• Dijitalleşme 
• Enerji verimliliğini artırmak 
• Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.) 
• İşletmeler arası işbirliği

Destek Süresi16 Aydır. Ek süre verilmeyecektir.
Destek Üst Limiti1.000.000 TL
Destek TürüGeri Ödemesiz
Destek OranıPersonel Giderleri ve Diğer Giderler (Makine, Teçhizat ve kalıp giderleri; yazılım giderleri, eğitim hizmeti giderleri)

*İstihdam edilecek personelin kadın veya genç olması durumunda personel desteği %100 olacaktır. 


Diğer Başvuru Koşulları

•    31.12.2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
•    İşletmelerin faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı  ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
•    İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
•    İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personele ilişkin giderler ve diğer giderler için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.

 

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.