Skip links

Arvensis Blog

DÜNYA BANKASI DESTEKLİ YEŞİL SANAYİ PROGRAMI AÇILDI!

Türkiye sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru Dünya Bankası’nın desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile önemli bir adım atmaktadır. Proje kapsamında ülkemizin sanayi sektöründe çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve yeşil teknolojilere geçişin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Proje Amaçları:

 • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin artırılması,
 • Çevre dostu teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik,
 • Rekabetçiliğin artırılması.
 •  

Proje kapsamında iki farklı çağrı açılmıştır;

 • 2023 – 01 Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

Sanayi KOBİ’lerinin enerji sistemlerini karbondan arındırmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için Güneş Enerjisi Yatırımları desteklenmektedir.

14.000.000 TL üst limiti olan çağrıda %60* oranında makine ve teçhizat giderleri desteklenmektedir.

 • 2023 – 02 Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı

Yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma ve suyun korunması amaçlanmaktadır.

4.000.000 TL üst limiti olan çağrıda %70* oranında makine ve teçhizat giderleri desteklenmektedir.

* Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde destek oranı %80 olarak uygulanır.

*Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde destek oranı %90 olarak uygulanır.

*İşyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmeler için.

Geri Ödeme Süreleri: Proje bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
  2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
   45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
   46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
     47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
 2. Bilgi ve iletişim (Kısım J)
   60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
   61 – Telekomünikasyon
     62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
     63 – Bilgi hizmet faaliyetleri
  4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
     70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
     71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
     72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
     73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,
     74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
  5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
     95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
     96 – Diğer hizmet faaliyetleri.
 • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.