Skip links

Arvensis Blog

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İmalat Sanayi Destek Programı ve Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı (Faizsiz Kredi Destekleri)

İmalat Sanayi Destek Programı (Mikro ve Küçük İşletmeler) Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında 60 milyon TL tutarında Faizsiz Kredi Desteği verilecek.

Programın amacı:

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu programla TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan imalat sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği ile yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesini hedefliyor.

Programın Öncelikleri:

Öncelik-1: İşletmelerin imalat, tasarım, test, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

Öncelik-2: İşletmelerin ihracat ve ithal ikame üretim kapasite ve yeteneklerini artırmak

Programın Bütçesi:

50.000.000 TL’dir.

Proje Bütçesi:

En az Tutar: 200.000 TL

En fazla Tutar: 3.000.000 TL

Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı

Programın Amacı:

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu programla TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerinin tüm bölgeye yaygınlaştırılması, kıyı şeridinde yer alan turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve çevreye duyarlı turizm modelinin bölgede yayılmasını hedefliyor.

Programın Öncelikleri:

Öncelik-1: Bölgede ekoturizm yatırımlarını ve faaliyetlerini yaygınlaştırmak,

Öncelik-2: Spor turizmine yönelik yatırımları çeşitlendirmek,

Öncelik-3: Turistik faaliyetlerden kaynaklanan atıkların yönetimine yönelik yatırımları artırmak.

Programın Bütçesi: 10.000.000 TL’dir.

Destek Miktarı:

En az tutar: 200.000 TL

En fazla tutar: 3.000.000 TL

Uygun Başvuru Sahipleri:

Faizsiz Kredi Desteği ’ne başvuracak KOBİ’lerin proje teklifleri (Turizm işletme belgesine göre 4 yıldız ve üzeri sınıftaki oteller ile tatil köyleri uygun başvuru sahibi değildir) yukarıda verilen önceliklere göre değerlendirilecektir.

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 20 OCAK 2023

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İlleri: Antalya, Isparta ve Burdur

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.