Skip links

Arvensis Duyurular

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Yayınlanmıştır

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6652

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına, karar verilmiştir.

9 Ocak 2023

MADDE1 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla en az yüzde yirmi artış sağlayan  Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si  kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

  • Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,
  • Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,
  • Uluslararası destekli proje sayısı,
  • Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
  • Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,
  • Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
  • Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,
  • Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

MADDE 2Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki 1/8/2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Karar Sayısı: 6658

”İthalata İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

9 Ocak 2023

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararın 4’üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                     ”(6) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.”

GEÇİCİ MADDE 1 1 inci madde ile yapılan değişiklik, 1/1/2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır.

MADDE 2 Bu karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına Dair Kasar Gazetesine ulaşmak için tıklayınız.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Gazetesine ulaşmak için tıklayınız.

13 Ocak 2023

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.