Skip links

Arvensis Blog

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanın Avantajları Nedir ?

Bir önceki blog yazımızda size Ar-Ge ve Tasarım Merkezi nasıl olunur, şartlar nedir? Bunları anlattık. Eğer bu şartları sağladığınızı düşünüyorsanız hiç zaman kaybetmeden bu blog yazımızı okumaya devam edin. Bu yazımızda, size Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın size sağlayacağı avantajlarını anlatıyoruz.

Başlayalım…

” Ar-Ge faaliyetleri veya tasarım faaliyetleri yürüten işletmeler, 5746 sayılı kanun ile sistematik olarak vergi teşviklerinden faydalanma şansı elde etmektedirler. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi unvanlarından birine sahip olabilmek için, kanun çerçevesinde belirlenen şartları sağlamak ve bu şartları ilerleyen sürelerde de korumak gerekmektedir.”

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE SAĞLANAN DESTEK VE TEŞVİKLERİN KAPSAMI

1-Ar-Ge ve Tasarım İndirimi: (%100)

Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. Ar-Ge ve yenilik faaliyeti ile tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar şu şekildedir;

  • İlk madde ve malzeme giderleri
  • Amortismanlar
  • Personel Giderleri
  • Genel Giderler
  • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
  • Vergi, Resim ve Harçlar

(Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve tasarım faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden Ar-Ge ve Tasarım indirimi hesaplanmaz.)

2-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: (%95-80)

Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

(Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100 ‘ünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.)

3-Sigorta Primi Desteği: (%50)

Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

4-Damga Vergisi İstisnası: (%100)

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

5-Gümrük Vergisi İstisnası: (%100)

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

6-Temel Bilimler Desteği: (Sadece Ar-Ge merkezi için!)

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu personel için o yıl belirlenmiş olan brüt asgari ücret kadar teşvik sağlanır. Teşvik süresi 2 sene olup, destek alınacak en fazla personel sayısı toplam personel sayısının %10’unu geçemez.

Temel bilim alanları: Matematik, Kimya, Fizik ve Biyoloji.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.