Skip links

Arvensis Duyurular

Ankara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı

2022 Yılı Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı kapsamında toplam 250 Milyon TL tutarında desteği aşağıda belirttiği şekilde kullandırtacaktır.

2022 Yılı Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı

Referans:TR51/2022/EBGS

Programın Amacı:

TR51 Bölgesi’nde (Ankara) hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişimin artırılması ve böylece etki odaklı girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Öncelikleri:

  • Öncelik 1: Yenilikçi, yaratıcı ve teknoloji tabanlı iş modeline sahip; toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir, pozitif ve ölçülebilir etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapabilecek girişim sermayesi fonları desteklenecektir.
  • Öncelik 2: Desteklenecek fonların hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapması öncelikli görülmektedir.
  • Öncelik 3: Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri belirlenirken; girişimlerin yerel potansiyeli, gelir modelinin ölçeklenebilir olması ve bölgesel kalkınma için üretecekleri pozitif sosyal ve çevresel etki ve bu etkinin ölçümü, yönetimi ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve küresel büyüme potasiyelinin karşılıklı analiz edilmesi beklenmektedir.
  • Öncelik 4: Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapmaya yönelik başvurulara öncelik tanınacaktır.

Programın Bütçesi:

Deteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı;

En az 5 Milyon TL  ile,
En fazla 30 Milyon TL arasında olacaktır.
Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır.

Yatırım Destek Oranı:

Ajans, mevcut fonlara ve kurulacak fonlara, toplam taahhüt büyüklüğünün azami  %25’i oranında katılım sağlayacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Programa başvurular, TR51 Bölgesi’nde veya dışında kurulmuş ya da kurulacak ve aşağıdaki özelliklere sahip fonlar adına, girişim sermayesi fonlarının kurulması, yönetimi ve danışmanlığını üstlenen gerçek veya tüzel kişi fon yöneticileri tarafından yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım fonları ve ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulacak fonlar,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıkları.

Program Tanıtım Toplantısı:

Tanıtım toplantısı duyurusu ajansın resmi internet sitesinden (https://ankaraka.org.tr/) yapılacaktır.

Program İlan Tarihi: 30 Aralık 2022
Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2023  Saat:17:00’dir.
2 Ocak 2023

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.