Skip links

Arvensis Duyurular

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge 2024 Yılı İkinci Dönem Çağrıları Açıldı!

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge 2024 Yılı İkinci Dönem Çağrıları Açıldı!

1707 Sipariş Ar-Ge Programı, KOBİ’lerin Müşteri Kuruluş’un gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulan çözüm önerilerini Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürerek ticarileşebilir çıktılara dönüşmesini hedeflemektedir. Müşteri Kuruluş olan büyük firmaların kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri maliyet desteği ile hızlı aksiyon alabilen KOBİ’ler yürütecektir.

 

Bu sayede iş birliği artarken Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanabilecektir.

Çağrı Açılış Tarihi: 01 Mayıs 2024
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi:27 Haziran 2024
Proje Bütçesi: 7.500.000 TL
Proje Süresi:En fazla 24 Ay

 

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar:

Tedarikçi Kuruluş KOBİ, Müşteri Kuruluş ise KOBİ ya da Büyük Ölçekli olabilir. Bu şartı sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Fakat aynı fondan yatırım alan kuruluşlar bu yatırım nedeniyle birbirleri ile ilişkili kuruluş olarak değerlendirilmezler

Başvuru Koşulları:

Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde üretmekte olduğu veya daha önce ürettiği bir ürünün aynısının Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik projeler için başvuru yapılmaz. Müşteri kuruluş proje başvurusu sırasında bu konuda taahhütte bulunur.

Başvurusu yapılan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Tedarikçi Kuruluşun desteklenen gider kalemleri:

 • Personel Giderleri,
 • Seyahat Giderleri,
 • Danışmanlık Giderleri,
 • Hizmet Alımı Giderleri,
 • Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Mali Müşavirlik ücretleri.

 

Müşteri Kuruluşun desteklenen gider kalemleri:

 • 18 adam-ay oranını geçmeyecek şekilde yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetleri yapan proje personelleri,
 • Proje personelinin yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetleri yapması amacıyla gerçekleştirdiği şehirlerarası seyahat giderleri,
 • Mali Müşavirlik ücretleri.

 

Destek Oranı:

 • Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluş tarafından izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilecek olan giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluş’a ödemekle yükümlüdür. TÜBİTAK beyan edilen giderlrei değerlendirir ve belirleyeceği “Kabul Edilen Harcama Tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Kalan %20’lik kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.
 • Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda giderlerini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.