Skip links

Arvensis Blog

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KOBİ’ler için TÜBİTAK Desteği!

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile KOBİ’lere proje esaslı teknoloji geliştirme – araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerini geliştirmek için bütçe sınırı olmaksızın geri ödemesiz destek sunuyor.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı’na tüm sektörlerden tüm teknolojiler için başvuru yapılabilir.

Yeni bir ürün üretmek, var olan ürününüzü geliştirmek – iyileştirmek, maliyet düşürmek amacıyla yeni teknolojilere sahip olmak – geliştirmek adına Ar-Ge nitelikli projeniz varsa sektörünüz ve teknoloji alanınız fark etmeksizin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek programına başvurabilirsiniz.

Projenizin onay alması durumunda →

  • Personel giderleri,
  • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
  • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

%75 oranında geri ödemesiz destek verilmektedir.
Üstelik proje bütçenizin %25’ine kadar ön ödeme alabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz.