Skip links

Arvensis Blog

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı Nedir?

KOBİ ölçeğinde bir firmaysanız ve Ar-Ge fikriniz var ise,

– Ar‐Ge kapasitenizin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkiliğinizin artmasını sağlamak,
– Proje çıktınız ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak,
– Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanmasına yardımcı olmak istemez misiniz?

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 2020 yılı Ocak ayından itibaren yılda 2 kez açılan bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir.

Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

*1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir.

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ KAPSAMI

Yılda 2 kez açılan 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri çağrılarının kapsamı, TÜBİTAK tarafından yayımlanan çağrı dokümanlarında ilan edilmektedir. Çağrı metninde aşağıda belirtilen konulara ilişkin faaliyetler amaçlanmaktadır.

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ GENEL BİLGİLERİ

Başvuru zamanı: Çağrılı Program (Yılda 2 kez)

Azami Destek Süresi: 36 Ay

Destek Oranı: %75

Destek Tipi: Geri Ödemesiz (HİBE)

Bütçe: LİMİTSİZ (Bütçe sınırı yoktur. İstenilen bütçe tutarınca başvuru yapılabilir.)

Ön Ödeme İmkanı: Kuruluş talebine göre, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir.

Raporlama Süreci: Bir mali yıl içerisinde iki dönem raporu sunulur. (1. Dönem: Ocak-Haziran, 2.Dönem: Temmuz-Aralık)

Denetim Süreci: 6 aylık periyotlarla izleyici hakemler proje sürecini yerinde izler.

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLENEN AR-GE AŞAMALARI

 • Kavram geliştirme,
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması,
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLENEN GİDERLER

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.